กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2564 - 2570
    รายละเอียดข่าว :

คำนำ

สารบัญภาพ

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บทที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทที่ 4 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย

บทที่ 5 การปฏิบัติขณะเกิดภัย

บทที่ 6 การปฏิบัติหลังเกิดภัย

บทที่ 7 การส่งเสริม

 บทที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพ

บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผน

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 2

    เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2564 - 2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 938918 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน