กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.ค. 2566    ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 59
  24 ก.ค. 2566    ใบลาพักผ่อน 55
  24 ก.ค. 2566    ใบลาอุปสมบท 48
  25 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 81
  25 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 62
  5 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 64
  9 ม.ค. 2566    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 96
  9 ม.ค. 2566    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีรอบ 6 เดือน 62
  29 พ.ย. 2565    รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565 28
  4 ต.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930720 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน