กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ข้อมูลทะเบียนลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง      
 
 
   


จดหมายข่าว "โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...


จดหมายข่าว "โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 "โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567"...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567"...

 

 
 
10 มิ.ย. 2567 ข้อมูลทะเบียนลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
31 พ.ค. 2567 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละ...
28 พ.ค. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรัก...
27 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 พ.ค. 2567 โครงการผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 พ.ค. 2567 วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
7 มิ.ย. 2567 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ...
31 พ.ค. 2567 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละ...
26 เม.ย. 2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
8 ก.ย. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครง...
17 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้า...
30 เม.ย. 2567 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
11 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
19 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการ...
7 ธ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั...
16 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
ยายวัย 70 ปี เร่ขายถั่วลิสงคั่วส่งเดลิเวอรี่
"ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04" แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุรินทร์ I เรื่องดีดีทั่วไทย I 05-9-65
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930868 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน