กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5
  20 พ.ค. 2567    โครงการผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
  20 พ.ค. 2567    วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 13
  2 ต.ค. 2566    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประเภทรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22
  27 มิ.ย. 2566    วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 35
  19 มิ.ย. 2566    วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 44
  1 ก.พ. 2566    บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 85
  26 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 90
  7 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 81
  19 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930767 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน