กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ 13
  4 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 6
  14 ก.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 6
  10 ส.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 6
  8 มิ.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 59
  10 พ.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 56
  18 เม.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 74
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 72
  7 ก.พ. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 68
  9 ม.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 93

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 938916 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน