กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เทพรักษา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 151
  14 พ.ค. 2564    คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 202
  1 มี.ค. 2564    คู่มือการสอบข้อเท็จจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 169
  12 ก.พ. 2563    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 223
  26 ก.ย. 2562    มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 165
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 192
  27 พ.ค. 2562    ข้อมมูลสถิติการให้การบริการประชาชน ประจำปี 2562 154
  8 พ.ย. 2561    คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสำหกิจชุมชน 174
  23 พ.ค. 2561    แผนภูมิรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 188
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930857 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน