กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ม.ค. 2567    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี 2566 2
  21 ธ.ค. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ปี 2566 0
  20 ธ.ค. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี 2566 0
  15 ธ.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี 2566 0
  25 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 2566 12
  18 ก.ย. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 17
  15 ก.ย. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 17
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2566 21
  11 ส.ค. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 2566 21
  7 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930861 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน