กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 18 มี.ค. 2565

18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย"

(ผู้อ่าน 87 คน)

วันที่ 11 ม.ค. 2565

เยี่ยมบ้านผู้กักตัวโควิด19

(ผู้อ่าน 140 คน)

วันที่ 6 ต.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการเลือกตั้ง

(ผู้อ่าน 165 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

(ผู้อ่าน 180 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2564

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

(ผู้อ่าน 174 คน)

วันที่ 16 เม.ย. 2564

ึ7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงรานต์ปี2564

(ผู้อ่าน 217 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2564

จิตอาสาพัฒนาห้วยเสน

(ผู้อ่าน 201 คน)

วันที่ 30 ก.ย. 2563

กิจกรรมทำบุญสัญจร ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 222 คน)

วันที่ 29 ก.ย. 2563

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 339 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563

(ผู้อ่าน 293 คน)

วันที่ 11 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฏนตา ปี 2563

(ผู้อ่าน 258 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ผู้อ่าน 348 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2563

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ผู้อ่าน 311 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62

(ผู้อ่าน 224 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2562

ภาพกิจกรรมโครงการ วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค.62

(ผู้อ่าน 216 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2562

พิธีมอบบัตรอวยพรพระราชทานปีใหม่

(ผู้อ่าน 447 คน)

วันที่ 24 ม.ค. 2562

เยี่ยมผู้ป่วย TLC

(ผู้อ่าน 372 คน)

วันที่ 24 ม.ค. 2562

ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานภาคสนาม

(ผู้อ่าน 329 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

(ผู้อ่าน 379 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2562

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

(ผู้อ่าน 228 คน)

วันที่ 14 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ

(ผู้อ่าน 333 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(ผู้อ่าน 558 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2561

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 402 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2561

เทศกาลเนื่องในวันเข้าพรรษา

(ผู้อ่าน 408 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2561

โครงการ อบต.สัญจรปี2561

(ผู้อ่าน 402 คน)

วันที่ 31 มี.ค. 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561

(ผู้อ่าน 410 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2561

ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมปี 61

(ผู้อ่าน 370 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2560

กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร

(ผู้อ่าน 399 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2560

โครงการคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 530 คน)

วันที่ 3 เม.ย. 2560

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 2 เม.ย.60

(ผู้อ่าน 403 คน)

วันที่ 8 ก.พ. 2560

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนง

(ผู้อ่าน 242 คน)

No results found

เลื่อนลง