กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 27 ก.พ. 2566

อบต.เทพรักษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

(ผู้อ่าน 41 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2565

อบต.เทพรักษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย !!

(ผู้อ่าน 101 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2565

18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย"

(ผู้อ่าน 155 คน)

วันที่ 11 ม.ค. 2565

เยี่ยมบ้านผู้กักตัวโควิด19

(ผู้อ่าน 212 คน)

วันที่ 6 ต.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการเลือกตั้ง

(ผู้อ่าน 270 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

(ผู้อ่าน 305 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2564

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

(ผู้อ่าน 237 คน)

วันที่ 16 เม.ย. 2564

ึ7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงรานต์ปี2564

(ผู้อ่าน 324 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2564

จิตอาสาพัฒนาห้วยเสน

(ผู้อ่าน 304 คน)

วันที่ 30 ก.ย. 2563

กิจกรรมทำบุญสัญจร ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 318 คน)

วันที่ 29 ก.ย. 2563

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 451 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563

(ผู้อ่าน 394 คน)

วันที่ 11 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฏนตา ปี 2563

(ผู้อ่าน 371 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ผู้อ่าน 462 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2563

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

(ผู้อ่าน 343 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ผู้อ่าน 420 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62

(ผู้อ่าน 326 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2562

ภาพกิจกรรมโครงการ วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค.62

(ผู้อ่าน 311 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2562

พิธีมอบบัตรอวยพรพระราชทานปีใหม่

(ผู้อ่าน 559 คน)

วันที่ 24 ม.ค. 2562

เยี่ยมผู้ป่วย TLC

(ผู้อ่าน 436 คน)

วันที่ 24 ม.ค. 2562

ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานภาคสนาม

(ผู้อ่าน 390 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

(ผู้อ่าน 485 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2562

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

(ผู้อ่าน 320 คน)

วันที่ 14 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ

(ผู้อ่าน 427 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(ผู้อ่าน 687 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2561

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 463 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2561

เทศกาลเนื่องในวันเข้าพรรษา

(ผู้อ่าน 507 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2561

โครงการ อบต.สัญจรปี2561

(ผู้อ่าน 502 คน)

วันที่ 31 มี.ค. 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561

(ผู้อ่าน 475 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2561

ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมปี 61

(ผู้อ่าน 467 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2560

กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร

(ผู้อ่าน 480 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2560

โครงการคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 663 คน)

วันที่ 3 เม.ย. 2560

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 2 เม.ย.60

(ผู้อ่าน 529 คน)

วันที่ 8 ก.พ. 2560

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนง

(ผู้อ่าน 339 คน)

No results found

เลื่อนลง