กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 15
  28 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2565 18
  21 ธ.ค. 2565    ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 14
  21 ธ.ค. 2565    ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 17
  14 ธ.ค. 2565    ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 13
  28 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2565 29
  23 ก.ย. 2565    ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 19
  23 ก.ย. 2565    ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 18
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 23
  13 ส.ค. 2565    ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 864952 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน