กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 83
  3 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 86
  2 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 71
  28 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 70
  17 ธ.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 76
  15 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 99
  7 พ.ค. 2562    ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 72
  7 ส.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 70
  18 เม.ย. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 68
  14 มี.ค. 2560    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 757550 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน