กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 48
  8 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การคัดเลือกผู้ชำระภาษีคุณภาพ ตามโครงการผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 79
  17 มี.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 76
  1 มี.ค. 2565    แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 80
  1 มี.ค. 2565    คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๑๐) 74
  24 ม.ค. 2565    บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 76
  24 ม.ค. 2565    บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 73
  10 ม.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 76
  10 ม.ค. 2565    การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 74
  4 ม.ค. 2565    แบบคำร้องขอจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 77

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 757555 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน