กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่1 ปี2566     ประกาศ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 (จากหน้าวัดเทพรักษาวนาราม - ที่นานายไล ลาวกาว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 


จดหมายข่าว "ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ และตรวจสอบถนนในเขตตำบลเทพรักษา"...

จดหมายข่าว "โครงการคัดกรองความผิดปกติของสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ"...

จดหมายข่าว "กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เทพรักษา ทั้ง ๕ แห่ง"...

จดหมายข่าว "ร่วมประชุมการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา"...


จดหมายข่าว "ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ และตรวจสอบถนนในเขตตำบลเทพรักษา"...

จดหมายข่าว "โครงการคัดกรองความผิดปกติของสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ"...

จดหมายข่าว "กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เทพรักษา ทั้ง ๕ แห่ง"...

จดหมายข่าว "ร่วมประชุมการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา"...

จดหมายข่าว "ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง"...

จดหมายข่าว "ลงพื้นที่ มอบผ้าอ้อม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ"...

จดหมายข่าว "นายกฯ ทำบุญร่วมมิตรตำบลตาตุม - เทพรักษา ณ วัดดาราธิวาส"...

จดหมายข่าว "ร่วมโครงการอบรมศักยภาพและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดนตรี-นาฎศิลป์ท้องถิ่นสุรินทร์"...
 
 
26 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเ...
22 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
17 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้า...
7 ส.ค. 2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1
22 มิ.ย. 2566 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา
22 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่...
8 ก.ย. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครง...
17 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้า...
8 มี.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบร...
5 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ...
16 ธ.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
11 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
19 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการ...
7 ธ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั...
16 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
4 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
ยายวัย 70 ปี เร่ขายถั่วลิสงคั่วส่งเดลิเวอรี่
"ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04" แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุรินทร์ I เรื่องดีดีทั่วไทย I 05-9-65
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 864926 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน