กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  แถลงการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาเรื่องชี้แจงการดำเนินโครงการ     คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสำหกิจชุมชน     ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
 
 
 


โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่ประชาชนในตำบลเทพารักษา ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี61...

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...


โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่ประชาชนในตำบลเทพารักษา ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี61...

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...

โครงการสนับสนุนกิจกรรมอบรมคุณธรรมของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก...

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”...
 
 
14 พ.ย. 2561 แถลงการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาเรื่องชี้แจงการดำเนินโครงการ
20 ก.ย. 2561 แจ้งเตือนสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเ...
17 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อม...
20 ก.ค. 2561 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
10 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพร...
25 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำ...
25 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลั...
25 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็ก...
25 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่ว...
25 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ศพด.ตาพราม
31 ต.ค. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางอาหาร...
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
17 พ.ค. 2561 ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง
20 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
10 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
Loading...
 
 
ตะลอนข่าวเช้านี้ สุรินทร์ สีสันขบวนแห่แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ | 08-10-61 | ตะลอนข่าวเช้านี้
ตบทรัพย์คนแก่ หลอกทำพิธีหาเลขเด็ด | 27-09-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 31897 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน