กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2561    การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 56
  2 ต.ค. 2560    ระเบียบการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น 56
  2 ต.ค. 2560    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 58
  2 ต.ค. 2560    แบบใบขอยกเลิกวันลา 55
  2 ต.ค. 2560    แบบใบลาพักผ่อน 56
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 89403 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน