กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2562    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ / พนักงานจ้าง 6
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องข้อบังคับองค์การบริหาส่วนตำบลเทพรักษา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องมตารการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2563 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันทุจริต 6
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 5
  1 ต.ค. 2562    นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 5
  1 ต.ค. 2562    นโยบายป้องกันการทุจริต (Anti-corruption policy) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 247150 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน