กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 9
  9 เม.ย. 2562    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 26
  4 เม.ย. 2562    รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 22
  3 ม.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 46
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 55
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 46
  10 ต.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 78
  10 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 62
  9 ก.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 70
  10 เม.ย. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รวม 6 เดือน) 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 89413 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน