กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ม.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19
  10 ต.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 52
  10 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 40
  9 ก.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 47
  10 เม.ย. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รวม 6 เดือน) 47
  10 เม.ย. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 73
  29 ม.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 46
  25 ต.ค. 2560    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 70
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 65841 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน