กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบ 2566 4
  5 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 43
  5 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23
  31 มี.ค. 2566    แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบ 2566 5
  17 ก.พ. 2566    รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 43
  23 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 51
  29 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22
  26 ธ.ค. 2565    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 63
  26 ธ.ค. 2565    รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 48
  4 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 864938 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน