กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รองนายกฯ เปิดงานโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน


รองนายกฯ เปิดงานโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน

 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา มอบหมายให้ นายยุทธภู ภูผา รองนายก อบต.เทพรักษา เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านบ้านชำเบง ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ปัญหาโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิด เนื่องจากเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น เจริญเติบโตได้รวดเร็ว สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็ว เช่น โรคติดต่อทางระบบหายใจ (ไข้หวัดใหญ่) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก) โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ(อุจจาระร่วง) และโรคติดต่ออื่นๆ (มือ เท้า ปาก,ฉี่หนู) โดยประชาชนจะต้องทราบถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก //////

 

#งานประชาสัมพันธ์

#อบต.เทพรักษา

http://www.thepruksa.go.th/user/index.php