กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทพรักษาเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต!! แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


เทพรักษาเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต!! แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 30 ส.ค. 65 นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อบต.เทพรักษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพรักษา เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน///////////////

#งานสังคมสงเคราะห์

#อบต.เทพรักษา

# http://www.thepruksa.go.th/user/index.php