กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รองนายกฯ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายดม-เทพรักษา


รองนายกฯ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายดม-เทพรักษา

 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา มอบหมายให้ นายยุทธภู ภูผา รองนายก อบต.เทพรักษา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  เครือข่ายจัดการศึกษาสังขะ 4 (ดมเทพรักษา)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565ณ โรงเรียนบ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ครูผู้สอนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 9 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์), การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สพฐ.), กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ทั้งนี้ ทางเครือข่ายได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูที่ร่วมฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินด้วย ///

 

#งานประชาสัมพันธ์

#อบต.เทพรักษา

http://www.thepruksa.go.th/user/index.php