กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายก อบต.เทพรักษา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานอบต.เทพรักษา กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านทับทิมสยาม04 ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ


นายก อบต.เทพรักษา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานอบต.เทพรักษา กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านทับทิมสยาม04 ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยนางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานอบต.เทพรักษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านทับทิมสยาม04 ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์//////