กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกฯ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน ทับทิมสยามเกมส์


ส่งเสริมด้านกีฬา !!
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน ทับทิมสยามเกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04 ในพระอุปถัมภ์ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ////////////////////