กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งาน “ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา" ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน


งาน “ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา" ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน

นางสาวณิชาภา พัวพัฒนโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน "ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเทพรักษา จัดขึ้นเมื่อวันที่  15 ก.ย. 65 ที่บริเวณสนามลานที่ทำการอบต.เทพรักษา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของตำบลเทพรักษาให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว คณะกลองยาวประยุกต์เทพรักษา นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องทำนองสรภัญญะ ภายในงานยังจัดพื้นที่ให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชุมชน อาทิ ผ้าทอ อาหารพื้นเมือง และสินค้าเกษตร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และเยาวชน ร่วมงานกันอย่างคึกคัก/////////////

#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

#อบต.เทพรักษา

#งานประชาสัมพันธ์

http://www.thepruksa.go.th/