กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2563
    รายละเอียดข่าว :

ปก

1 คำนำ

2 สารบัญ

3 บทนำ

4 บทที่ 1

5 บทที่ 2

6 บทที่ 3

7 บทที่ 4

8 บทที่ 5

9 บทที่ 6

10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก

    เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 939037 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน