กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

มาตรฐานการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อปท.(2)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : มาตรฐานการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อปท.(2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 938913 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน