กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2561
    รายละเอียดข่าว :

    เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2561
 
ประกาศ
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 สถานการณ์และความเสี่ยง
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ 3 องค์กรปฏิบัติในการป้องกันฯ
บทที่ 4 การปฏิบัติก่อนการเกิดสาธารณภัย
บทที่ 5 การปฏิบัติขณะก่อนภัย
บทที่ 6 การปฏิบัติหลังเกิดภัย
บทที่ 7 การสื่อสาร
ภาคผนวก
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 939038 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน