กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
    รายละเอียดข่าว :

            ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

            จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930860 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน