กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
    รายละเอียดข่าว :

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 112 รายการ โดยกำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเพื่อเป็นราคากลางในการจำหน่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,760.00 บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 879851 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน