กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
    รายละเอียดข่าว :

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        จึงขอประกาศร่างขอบเขตงานหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

 

    เอกสารประกอบ : ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
 
สรุปผลการประมาณราคากลาง
แบบโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม ม.8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.8
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 757565 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน