กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565
    รายละเอียดข่าว :

           ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชำระภาษีคุณภาพ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติคัดเลือกผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 และการเชิดชูเกียรติผู้ชำระภาษีคุณภาพ ตามโครงการผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชำระภาษีคุณภาพ ตามโครงการผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 757576 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน