กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการรประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (1เม.ย-30ก.ย.65) 3
  1 เม.ย. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการรประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (1ต.ค. - 31มี.ค.65) 5
  1 ต.ค. 2564    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปี 2565 2
  1 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 4
  1 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8
  1 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 74
  3 ก.ย. 2562    รายงานสรุปผลดำเนินการ 70
  3 พ.ค. 2562    รายงานผลดำเนินการ 72
  9 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 73
  7 พ.ย. 2561    คำสั่งแต่งตั้ง 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 864923 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน