กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ      
 
 


ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยการประมูลด้วยวาจา...

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่มีที่ระบาย...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556...

นายกฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่มีที่ระบาย...


ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยการประมูลด้วยวาจา...

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่มีที่ระบาย...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556...

นายกฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่มีที่ระบาย...

งาน “ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา" ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน...

วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 "พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปี พ.ศ. 2565"...

นายก อบต.เทพรักษา นำข้าราชการ พนักงานทำบุญร่วมมิตรวัดเทพรักษาวนาราม!!...

นายกฯ เปิดงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน !!...
 
 
29 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่...
26 ก.ย. 2565 ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนท...
20 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดคว...
31 ส.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรร...
30 ส.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินค...
25 ส.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก...
29 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่...
20 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดคว...
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬ...
18 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านต...
11 มี.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
1 ส.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
30 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
30 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
17 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
17 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิ...
Loading...
 
 
"ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04" แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุรินทร์ I เรื่องดีดีทั่วไทย I 05-9-65
ตะลึง!ธารน้ำไหลแห่งใหม่ นำร่องกีฬาเชิงท่องเที่ยว 6 จังหวัดใต้ | TNN ข่าวดึก | 4 ก.ย. 65
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 757561 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน